Rodičovský příspěvek 2024

Rodičovský příspěvek 2024: Rodičovský příspěvek je dávkou rodiče, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Jak vysoký je rodičovský příspěvek v roce 2024? A jaký je správný postup pro podání žádosti o tento příspěvek? Důležité je také vědět, kdo vlastně má na tento příspěvek nárok.

Výše rodičovského příspěvku 2024 je 350 000 Kč, v případě vícerčat 525 000 Kč, zároveň se na tři roky zkrátí doba jeho čerpání.

V tomto článku naleznete všechny důležité informace týkající se rodičovského příspěvku v roce 2024 a poskytneme vám veškeré informace, které potřebujete pro jeho získání.

Rodičovský příspěvek 2024

Rodičovský příspěvek je určen všem rodičům dětí do 4 let. Nezáleží na příjmu domácnosti ani na tom, jestli čerpá matka nebo otec dítěte. Měsíční výši si volíte sami a její maximum závisí na vašich předchozích příjmech.

Výše rodičovského příspěvku 2024 je 350 000 Kč, v případě vícerčat 525 000 Kč, zároveň se na tři roky zkrátí doba jeho čerpání.

Rodič může volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku. Pro volbu měsíční výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte, pokud lze alespoň jednomu z rodičů stanovit. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.

Příjmy rodiče nejsou u této dávky sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností. Po dobu, kdy je výdělečně činný nebo po dobu studia musí však zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Jak vysoký je rodičovský příspěvek?

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 350 000 Kč, nejdéle do 3 let věku tohoto dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 525 000 Kč.

Rodičovská se naposledy zvedla v roce 2023 o 50 000 korun na 350 000 Kč. Rodiče mohou teď sumu čerpat do tří let dítěte. Čím vyšší je měsíční částka, tím rychleji se suma vybere. Měsíčně je možné pobírat až 70 procent základu výdělku.

Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 13 000 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše.

Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo při podání žádosti rodič nedoložil výši denního vyměřovacího základu, nebo je-li 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 13 000 Kč, rodič může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 13 000 Kč měsíčně.

V případě pobírání rodičovského příspěvku na 2 a více společně narozených dětí, se zvyšuje výše volby max. výše měsíčního čerpání rodičovského příspěvku na 1,5 násobek stanovených částek, tj. na 1,5 násobek 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, resp. 1,5 násobek částky 13 000 Kč, tj. 19 500 Kč měsíčně.

Jak podat žádost o rodičovský příspěvek?

Žádost o rodičovský příspěvek lze podat osobně i online. Pokud se chystáte vyplnit formulář a podat žádost o rodičovský příspěvek tak šetřete svůj čas a „úřadujte“ elektronicky z domova. Ministerstvo práce a sociálních věcí plně digitalizovalo žádost o rodičovský příspěvek, a rodiče tak už nemusí na úřad.

Žádost o rodičovský příspěvek 2024 online

Žádost o rodičovský příspěvek 2024 online: Zašlete žádost o rodičovský příspěvek prostřednictvím Klientské zóny Jenda. Po přihlášení si vyberte hned z několika nástrojů Identity občana jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

Co všechno můžete díky online žádosti vyřídit pohodlně z domova?

  • Podat novou žádost o rodičovský příspěvek
  • Sledovat aktuální stav vaší žádosti
  • Hlásit změny
  • Každé tři měsíce také máte možnost změnit si výši vámi pobíraného rodičovského příspěvku
  • Dočerpat jednorázově stávající příspěvek, pokud se vám narodí další dítě
Žádost o rodičovský příspěvek 2024 online - Klientská zóna Jenda
Žádost o rodičovský příspěvek 2024 online – Klientská zóna Jenda

Žádost o rodičovský příspěvek 2024 formulář

Žádost o rodičovský příspěvek 2024 formulář: Žádost lze nadále podat také osobně na Úřadu práce. Navštivte kontaktní pracoviště nebo si stáhněte formulář, doma si ho můžete předvyplnit.

Žádost o rodičovský příspěvek 2024 formulář
Formulář – Žádost o rodičovský příspěvek

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

Příspěvek je určen jednomu z rodičů, který se o dítě stará. Nárok mají i ti, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti. Lze ho čerpat také v případně kdy rodič pracuje nebo studuje, jen musí zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Rodič musí mít společně se svým dítětem trvalý pobyt a bydliště v ČR. Pokud se do rodiny narodí další dítě, nárok zaniká, ale nevyčerpanou částku lze získat jednorázově (platí pro rodiny, kde alespoň jednomu rodiči bylo možné ke dni narození dítěte stanovit denní vyměřovací základ).

Rodič, který předtím nedosáhl na peněžitou pomoc v mateřství nebo měl malé příjmy (typicky podnikatelky, studentky nebo nezaměstnané), může čerpat maximálně 13 tisíc korun měsíčně. Ostatní mohou zvolit měsíční výši příspěvku libovolně, nejvýše však 47 700 Kč a částku lze měnit každé tři měsíce. V případě vícerčat se celková částka navyšuje z 300 tisíc na 450 tisíc korun, navyšuje se i maximální měsíční částka na 1,5 násobek.

Podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky musí být splněna u oprávněné osoby a u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek. Jestliže rodič čerpal na nejmladší dítě v rodině dávku obdobnou rodičovskému příspěvku v jiném státě, odečte se z celkové částky rodičovského příspěvku částka vyplacená na totéž dítě jiným státem.

Při podání žádosti rodič volí i měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku. Pro stanovení výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění.

Více informací o rodičovském příspěvku naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak ušetřit peníze? (doporučené články)

Naše články, jak ušetřit peníze, vám pomohou krok za krokem vytvořit jednoduchou a realistickou strategii, abyste mohli spořit na všechny své krátkodobé i dlouhodobé cíle.

Jak ušetřit peníze: 15 osvědčených způsobů

Každá koruna se počítá, když jde o úsporu peněz. Čím dříve začnete spořit, tím dříve dosáhnete svých finančních cílů. Spoření a sestavování rozpočtu může zpočátku působit stresujícím dojmem, ale pevně stanovený cíl může být ve skutečnosti zdrojem klidu.

V tomto článku naleznete 15 osvědčených způsobů, jak ušetřit peníze.

Jak ušetřit peníze? 13 osvědčených způsobů v roce 2024

31 způsobů, jak snížit náklady za elektřinu

Hledáte způsoby, jak snížit náklady na elektřinu? Existuje mnoho způsobů, jak ušetřit peníze, než jen nakupovat elektřinu za nižší cenu.

Nejlepším způsobem, jak snížit náklady za elektřinu, je začít ji chytře využívat. Připravili jsme pro vás seznam velkých i malých opatření, jak snížit náklady za elektřinu na polovinu. Využitím těchto tipů můžete ročně ušetřit mnoho peněz!

V tomto článku naleznete 31 účinných způsobů, jak můžete snížit náklady za elektřinu.

Způsoby, jak snížit náklady za elektřinu a energie

Solární panely na střechu? Skvělý způsob, jak ušetřit

Chcete ušetřit peníze za energie? Růst cen tradičních forem energie dosahuje závratných výšek, takže lidé utrácejí za vytápění, svícení a provoz svých domovů neustále více a více. Lidé proto hledají alternativy v obnovitelných zdrojích energií. Velkou poptávku po obnovitelných zdrojích také umocňují dotace: Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace.

Solární panely na střechu jsou skvělým způsobem, jak ušetřit peníze za energie. Solární energie může nabídnout výrazně nižší účty za elektřinu po celý život a vy můžete začít šetřit ihned po instalaci solárních panelů.

Mezi hlavní výhody tohoto zdroje energie patří ekologičnostenergetická nezávislost a hlavně finanční úspornost.

V tomto článku naleznete všechny důležité informace o solárních panelech.

Solární panely na střechu - skvělý způsob, jak ušetřit peníze za energie

Tipy na nejlepší akce a slevy

Mnoho peněz můžete ušetřit aktivním vyhledáváním slevových akcí a použitím slevových kódů. K dispozici jsou slevové kódy na téměř všechny druhy zboží a služeb.

Tipy na nejlepší akce a slevy naleznete například na této stránce.

Jak investovat peníze? (doporučené články)

Chcete vědět jak začít investovat? Pokud jste připraveni začít investovat, ale nejste si jisti, jaké první kroky při investování podniknout, jste na správném místě. Dobře vybrané investice patří k nejefektivnějším způsobům, jak dlouhodobě budovat bohatství. My vás naučíme, jak na to. Ukážeme vám jak investovat do akciíETF fondů nebo nemovitostí.

Jak začít investovat: Investování pro začátečníky

7 způsobů, jak se bránit před inflací v roce 2024

Inflace představuje nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Lze ji též definovat jako snížení kupní síly peněz. Vzroste-li celková úroveň cen, lze si za peníze koupit méně zboží a služeb. Pro běžného spotřebitele může zvýšení cen znamenat omezení výdajů, aby se vyhnul citelnému zásahu do své peněženky. Proto je důležité najít správné strategie a investice k ochraně před inflací.

Míra inflace se mění v závislosti na aktuálních událostech. K růstu inflace přispívají rostoucí mzdy a rychlý růst cen energií a surovin (např. ropy). Inflace je v tržním hospodářství přirozeným jevem. Existuje ale mnoho způsobů, jak se před inflací chránit.

V tomto článku vám představíme nejlepší způsoby, jak můžete své peníze ochránit před rostoucí inflací.

Jak se bránit před inflací? Nejlepší způsoby, jak můžete své peníze ochránit před rostoucí inflací.
Hodnocení:
[Celkem: 67 Průměr: 4.9]
Petr Marek
Petr Marek

Jmenuji se Petr Marek a mám velkou vášeň pro psaní a recenzování produktů a služeb. Jako redaktor na webu Nezavislyradce.cz se specializuji na psaní článků o nákupních zkušenostech a pomáhám čtenářům najít nejlepší produkty a služby s nejlepším poměrem cena/výkon. Mám rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti financí, které mi umožňují poskytovat nezávislé a objektivní recenze. V mých článcích se snažím sdílet užitečné rady a tipy, které pomohou čtenářům ušetřit čas a peníze.

Naposledy aktualizováno 04/01/2024 autorem Lenka Svobodová

Rádi uslyšíme vaše názory

VÁŠ KOMENTÁŘ / RECENZE

Nezávislý rádce
Logo
Shopping cart